Venue:

Křtiny Chateau, Czech Republic

Date:

August 15-September 12, 2020

Dear friends, I invite you to my first exhibition of exhibitions, which will take place at the Křtiny Chateau (Blansko district) and is entitled:

IN THE DARKNESS THE LIGHT IS BORN…

I will exhibit the best of my art in recent years, paintings on canvas (up to 1.5 x 2 meters) // (visit the Paintings section), and black and white photographs (portraits, nudes, landscapes…), hand-magnified in a dark chamber, a total of about fifty works.

The opening will take place on Saturday, August 15, 2020 from 4 pm, you can look forward to musical performances and (vegan) refreshments.

The exhibition space is open from Monday to Friday from 8 am to 8 pm, the exhibition will last until September 12, 2020 and is for sale, admission is voluntary.

You can combine the visit with a walk through the Moravian Karst and also with a tour of the adjacent pilgrimage church and castle park, the architect of the entire Baroque complex is the world-famous Jan Blažej Santini-Aichel.

Website of Křtiny Castle

I’m looking forward to you, to you…

Invitation to the next meeting

After the opening on 15 August, a cocoa ceremony will take place from around 8 pm and all-night shamanic drumming by the fire in the nearby Jáchymka Cave will take place, musical instruments such as shaman drums, jams, flutes, and didgeridoo are welcome.

Photos from the opening and installation of the exhibition
Milí přátelé, zvu vás na svou první autorskou výstavu, která se uskuteční na Zámku Křtiny (okres Blansko) a nese název:

V TEMNOTĚ SE SVĚTLO RODÍ…

Vystavím to nejlepší ze své výtvarné tvorby posledních let, obrazy na plátně (až do velikosti 1,5 x 2 metry) // (navštivte sekci Obrazy), a černobílé fotografie (portréty, akty, krajiny…), ručně zvětšované v temné komoře, dohromady kolem padesáti děl.

Vernisáž proběhne v sobotu 15.8.2020 od 16 hodin, můžete se těšit na hudební vystoupení a (veganské) občerstvení.

Výstavní prostory jsou otevřeny od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin, výstava potrvá až do 12.9.2020 a je prodejní, vstupné je dobrovolné.

Návštěvu můžete spojit s procházkou po Moravském krase a též s prohlídkou přilehlého poutního kostela a zámeckého parku, architektem celého barokního komplexu je světoznámý Jan Blažej Santini-Aichel.

Webové stránky Zámku Křtiny

Těším se na vás, na Tebe…

Pozvánka k dalšímu setkání

Po vernisáži 15. 8. proběhne cca od 20 hod. kakaová ceremonie a klidně až celonoční šamanské bubnování u ohně v nedaleké jeskyni Jáchymka, hudební nástroje jako šamanské bubny, džembe, flétny, didgeridoo vítány.

Fotografie z vernisáže a z instalace výstavy

close

Oh hi there 👋
It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome Art content in your inbox, once per month

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Categories: Exhibitions

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.